Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 46/ Януари 2021 г.
09 Март 2021 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Стела Ангова

УНСС Стела Ангова
Доц д-р Стела Ангова е завършила журналистика в Софийския университет. Защитила е докторат в областта на рекламната комуникация. Доцент и преподавател по онлайн журналистика. Ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации” – УНСС (от 2016 г.). Работила е като репортер в печатни медии и като експерт в отдел „Реклама” на ИА „Военни клубове и информация” – МО. Научните й интереси са в областта на интернет комуникацията, интернет медиите и рекламата. Автор е на „Комуникацията Реклама”. Води академичния блог MediaWe.
Принтирай E-mail