Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Веселина Вълканова

СУ  Веселина Вълканова

Веселина Вълканова е професор по Медиен дизайн и комуникация във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Завършва немска гимназия, магистър по журналистика на СУ „Св. Кл. Охридски”, редовен асистент след конкурс в СУ – ФЖМК. През 1999 г. получава образователната и научна степен доктор, а от 2002 г. е доцент по Графичен дизайн.Ръководител на катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” (2001-2004 и 2012-2016), заместник-декан по научноизследователската дейност (2004-2011), председател на Общото събрание на ФЖМК (2011 – до сега), председател на Редакционния съвет на ФЖМК (2003 – до сега). Член на Академичния съвет на Софийския университет. Експерт в полето на визуалната комуникация, автор на графични концепции на вестници и списания, оформител на десетки книги. Води лекционни курсове по графичен дизайн, медиен дизайн и комуникация, дизайн на книгата. Научните ѝ публикации са в областта на теорията и развитието на медийния дизайн и типографията, на web-дизайна и новите медии. Автор е на монографиите „Дизайн на книгата. Комуникативни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове” (2014), „Медиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания” (2013), „Дизайн на вестника.Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата” (2008), „Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневника” (2001, 2007), на десетки статии и студии. Носител на Почетен нагръден знак „Св. Кл. Охридски“ – първа степен.


За контакти:
valkanovav@gmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail