Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Кристина Савова

НБУ Кристина Савова
Доц. д-р Кристина Савова е доцент по моден дизайн в Нов български университет. Завършва висше образование, бакалавър и магистър по моден дизайн в НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с тема на дисертационния труд „Модни стилове и конструкции от Уърт до Диор (1850 – 1950 г.).
Кристина Савова има богат практически опит в сферата на модния дизайн. Води курсове в областта на художественото проектиране, проучвания и прогнози в модата, и модни тенденции. Изследователските и научни интереси на доц. д-р Кристина Савова са насочени в областта на модния дизайн, стиловете, прогнозирането и модните тенденции. Изследва теми като развитието на модните стилове, връзката на културното наследство с модния дизайн и художествено проектиране в модната индустрия. Публикува своите изследвания в редица професионални и академични издания. Автор е на книгата „Съвременни модни стилове. Формиране, развитие, тенденции“, която излиза през 2017 г.

Публикации:

Принтирай E-mail