Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Стефания Темелкова

НБУ Стефания Темелкова

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова е преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен по „Управление на връзки с обществеността” от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска степен с тема на дисертационния труд „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари”, Международни икономически отношения.

Д-р Темелкова има и богат практически опит в сферата на маркетинговите комуникации. Води курсове в областта на рекламата, интегрираните маркетингови комуникации (IMC) връзки с обществеността, основи на маркетинга и стратегически маркетинг.
Изследователските и научни интереси на д-р Темелкова са в областта на публичните и маркетинговите комуникации, как те въздействат на потребителските решения и какво е влиянието на комуникационните техники за изборите на потребителите. Тя изследва теми като National branding, Content marketing and Business development, публикува своите статии в списания, професионални и академични издания. Автор е на три учебника – "Рекламна политика", "Интегрирани маркетингови комуникации", "Изграждане на имидж на туристически дестинации". Стефания Темелкова е гост-лектор в M3 College, American University in Bulgaria, 9 Academyи по програмата "Erasmus +" .
 
Принтирай E-mail