Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
17 Януари 2022 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

НАТФИЗ, СУ Красимир Кастелов

НАТФИЗ, СУ Красимир Кастелов
 
Д-р Красимир Кастелов е главен асистент в катедра „Драматургия и кинознание” на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Преподава „История на българското кино” на студентите (бакалавърска степен на обучение) от факултета „Екранни изкуства”, а също „Увод в историята на киното” и „Практическо редактиране на текст” на студентите от факултета „Сценични изкуства”. Освен това е и хоноруван преподавател по „Кино и медии“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Образователната и научна степен „Доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия” му е присъдена от факултета „Екранни изкуства“ на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ през 2015 г. за успешната защита на дисертационен труд на тема: „Българското игрално кино след 1989 г. (В търсене на нова парадигма на развитие)“.
Контакт (Contact):
 

 

Публикации:

Принтирай E-mail