Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
06 Декември 2021 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Венцеслав Бондиков

СУ  Венцеслав Бондиков

Преподавател в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава дисциплините „Методи за изследване на масовата комуникация“, „Маркетинг“ и „Манипулации в комуникацията“. Преподавал е и в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Варненския свободен университет, Нов български университет. Научните му интереси са в областта на емпиричните социологически изследвания и манипулациите в комуникацията. Автор е на монографиите: „Кандидат-студентите пред вратите на университета“ (1994); „Съпоставимост на емпирични изследвания“ (1997); „Новини и сондажи. Представяне на проучвания на общественото мнение в печата“ (в съавторство с проф. д-р Минка Златева) (1999); „Манипулации в комуникацията“ (2007); „Манипулация и социална комуникация“ (2009); „Манипулация и публична комуникация: митове и реалности“ (2011); „Методи за изследване на масовата комуникация. Към методологията на социалните изследвания“ (в съавторство с проф. дфн Борис Чакалов) (2015); „Методи за изследване на комуникацията в Интернет“ (2016).

 
За контакти: bondikov_v@abv.bg

Публикации:

Принтирай E-mail