Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
25 Юни 2022 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Димитрина Парашкевова

СУ  Димитрина Парашкевова

 

Димитрина Парашкевова е редовен докторант във ФЖМК на СУ „Климент Охридски”. Занимава се с изследване на вътрешно-корпоративните комуникации и по-конкретно – с вътрешните социални мрежи като фактор за ефективна комуникация. Получава бакалавърска степен по МИО и магистърска по Връзки с обществеността в УНСС, защитавайки дипломна работа на тема "Черният ПР в световната политика" с научен ръководител проф. д-р Любомир Стойков. Професионалното й развитие е в областта на корпоративните комуникации.

e-mail: d_parashkevova@abv.bg

 

Принтирай E-mail