Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

История

Принтирай E-mail

Впечатляваща историография на костюма през ХІХ век

Брой 47 / Април 2021 г.
Медии и обществени комуникации

Проф. д.н. Любомир Стойков

Резюме:

Summary:

 

 

  Еволюцията и динамиката на костюма през вековете е показателна за фундаментални цивилизационни и културни трансформации. Фокусът върху същността и промените на облеклото и допълненията през различните епохи предизвиква възхищение и изумление от изкусната изработка, колористичното богатство и непреходната символика. Историята на костюма е история на нравите, естетическите идеали, религиите, технологичните постижения и духовния напредък. Не е достатъчно обаче да се констатира посоката на движение на модата и костюма през вековете (от просто към сложно, от непретенциозно към екстравагантно и обратно). Потребно е да се вникне в логиката на това движение, в неговата специфика и особености.

  Учебното помагало на доц. д-р Яна Костадинова „Развитие на западноевропейския костюм през ХІХ век“ * отговаря тъкмо на тази образователна и професионална потребност. Това впечатляващо изследване си е поставило благородната и амбициозна цел да разкрие детайлно и в дълбочина визуалните кодове и структуроопределящите страни и фрагменти на историческия костюм във времевия отрязък между 1789 и 1914 години. Като утвърден и признат моден историограф, художник и дизайнер, тя е радетел на концептуалната интерпретация на природата и развитието на облеклото.
  При написването на книгата нейната авторката е следвала няколко ключови мотива. От една страна, изясняването на принципа на т.нар. „ансамбловост“, който сродява архитектурата с модата. От друга страна, това е нейната амбицираност да разкрива естетическата парадигма и съответния художествен стил и визуален код в контекста на съответния исторически период. От трета страна – сериозното й намерение да внуши категорично на модните творци идеята си за неизбежната необходимост те да бъдат компетентни в сферата на историографията на костюма, тъй като в противен случай техните колекции ще бъдат непълноценни и еклектични в лошия смисъл на тази дума.
   Вниквайки и осмисляйки книгата „Развитие на западноевропейския костюм през ХІХ век“, човек е завладян от авторовата мъдрост и добре дозиран патос. Четейки страница след страница, човек се обогатява от малко познати или напълно непознати факти и събития, рефлектиращи силно върху облеклото, което е една от най-чувствителните мембрани на обществените настроения, политическите сблъсъци и културните протуберанси.
   Яна Костадинова умело и атрактивно анализира и интерпретира съдържанието и формите на костюма през едни от най-важните периоди в нашата цивилизация. С неизбежната отговорност на учения и изследователя, но и с емоционалната свобода на твореца и – в частност – на художника, тя синтезира съществените отлики в облеклото през Великата френска буржоазна революция (1789 - 1794), Директорията (1794 - 1799), Консулството (1799 - 1840), Първата империя (1804 – 1814), Реставрацията (1814 - 1830), Романтизма и Бидермайер (1830 - 1850), Второто рококо (1850 - 1870), Третата република (1870 - 1890) и по време на стила „Модерн“ (1890 - 1914).
  Този интересен и увлекателен труд едновременно разпалва и задоволява читателското любопитство. От него може да се научи какво са представлявали и как са изглеждали карманьолите, санкюлотите и фригийските шапки по времето на Великата френска буржоазна революция, както и как, кога и защо са възникнали тирантите в облеклото на представителите на мъжкия пол. Става ясно и защо улицата започва да конкурира и измества кралския двор като генерален фактор за формиране на стила на обличане.
   Разнообразието от силуети, обеми, форми, стилове и детайли, изложени в книгата, варират от дамски прически, съдържащи изобилие от къдрици в съчетание с кокове (характерни за Реставрацията), през кринолините (типични за Второто рококо) до корсетите, корсажите, пелерините и огромните шапки (отличителни за стила „Модерн“). Познаването на историческите характеристики на костюма всъщност е условие за познаването и усвояването на културното и естетическото богатство на нашата цивилизация. Традицията, приемствеността и експериментът в модния дизайн – тези мощни локомотиви на еволюцията в модата, са невъзможни без генералната платформа – материална и духовна, наречена „история на костюма“. Модерното и постмодерното са немислими без историческото. Не може да не се съгласим с думите на авторката „Съвременната дреха може и в повечето случаи напомня миналото. Съдържа го в себе си, подобно на генетично наследство и материал за визуални вариации.“ (с.126).
    Изследването на Яна Костадинова ще бъде от много голяма полза не само за студентите по мода и моден дизайн, сценография и текстил в Националната художествена академия, но и за най-широк кръг ценители – дизайнери и модни критици, драматурзи и режисьори, сценографи и костюмографи, стилисти и лайфстайл журналисти, студенти по изкуствата и по история от различни университети и др. Много висока стойност имат и авторовите оригинални илюстрации в книгата, и колажите, които играят демаркационна роля. Освен, че са натоварени с духа на времето и имат документално значение, тези илюстрации доставят и естетическо удоволствие, разпалвайки културното въображение.  
    Смисълът и мисията на книги като настоящата е да вдъхновяват, но и да поучават. Съвременният моден рисърч е невъзможен без проникновеното навлизане в историята на костюма. Прочутият френски философ Жак Дерида основателно твърди, че творецът е обречен да повтаря историята докато достигне до своята истина и тогава, разрушавайки из основи традицията, създава новото. Прав е Дерида, но, за да бъде повтаряна историята, тя трябва да се познава перфектно и от нея да се извлича екстракта на непреходното. Така, както това е направила толкова успешно доц. д-р Яна Костадинова в своя учебник „Развитие на западноевропейския костюм през ХІХ век“.
_________
* Костадинова, Яна. Развитие на западноевропейския костюм през ХІХ век. София: НХА, 2021, 128 с. ISBN 978-619-91770-1-3.
 
 
 
Цитат формат (Suggested Bibliographic Citation):
 
Стойков, Любомир. Впечатляваща историография на костюма през ХІХ век. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2021, № 47.ISSN 1313-9908. Available from: [http://www.media-journal.info/?p=item&aid=425 ]
 
 
 
 
дата на публикуване: 05.06.2021, Събота, 13:18
прочетена: 4668 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: