Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
06 Декември 2021 г., Понеделник

Автори

Бисерка Милушева
Бисерка Милушева
СУ
  Бисерка Милушева е докторант в катедра ”Радио и телевизия” към ФЖМК на СУ. Научните й търсения са в областта на електронните медии. ...
Боян Иванович
Боян Иванович
СУ
Боян Зоран Иванович е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент ...
Брена Далдорф
Брена Далдорф
Брена Далдорф е журналист на свободна практика в Лондон (след като израства в Канзас и прекарва много години в Париж). Тя често сътрудничи ...
Валентина Стоева
Валентина Стоева
СУ
Валентина Стоевае докторант по „Теория на четенето“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител доц. ...
Валерия Велева
Валерия Велева
  Валерия Велева е един от най-оригиналните български публицисти и високо професионални редактори. Завършила е българска филология и ...
Валерия Пачева
Валерия Пачева
УНСС
ВАЛЕРИЯ ПАЧЕВА е магистър по журналистика, по-късно докторант в катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета ...
Ваня Стоянова
Ваня Стоянова
СУ “Св. Климент Охридски”
Ваня Стоянова е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ “Св. Климент Охридски” в катедра “Печат ...
Василена Габровска
Василена Габровска
НХА
Д-р Василена Любомирова Габровска придобива образователна и научна степен „доктор“ през януари 2019 г. след успешна защита на дисертационен ...
Велина Павлова
НХА
Велина Павлова е завършила специалността "Мода" в Националната художествена академия. В момента е редовен докторант в катедра "Мода" ...
Венцеслав Бондиков
Венцеслав Бондиков
СУ
Преподавател в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския ...
 

« |    1   2   3    4   5   6   7   8   ...  18   | »